Selskapet hadde ingen alvorlige skader på mennesker eller miljø i 2012.